setalpm
web directoriesfree CSS templates

http://www.centrumdobrejterapii.pl/nasi-specjalisci/karol-michalski/

http://www.sensity.pl/portfolio/karol-michalski/

http://strefarozwoju.org.pl/karol-michalski-psycholog-psychoterapeuta/
Prowadzę psychoterapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym.
Superwizuję moją pracę i pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej