setalpm
web directoriesfree CSS templates

Do form pomocy, które oferuję, należą:


Konsultacja psychologiczna: polega na zdefiniowaniu problemu i znalezieniu odpowiedniej formy pomocy psychologicznej.

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom zdrowym, przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze.
Odbywa sie ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Interwencja kryzysowa jest działaniem zmierząjacym do odzyskania przez osobę dotknietą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania.
Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności. Osoba przeżywająca taki stan, ze względu na ograniczenie bądź wyczerpanie własnych możliwości rozwiązania problemu, wymaga pomocy z zewnątrz.

Psychoterapia to oddziaływania psychologiczne służące poszerzaniu świadomości, wykorzystujące zbiór technik leczących oraz relacje między terapeutą a pacjentem, które pomagają leczyć zaburzenia emocjonalne oraz rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej.