setalpm
web directoriesfree CSS templates

W swojej pracy zajmuję się nastepującą problematyką:


- Trudności w relacjach z innymi ludźmi

- Zaburzenia osobowości

- Zaburzenia emocjonalne

- Zaburzenia lękowe, fobie

- Depresja, poczucie pustki

- Niskie poczucie własnej wartości

- Brak satysfakcji z życia

- Brak pewności siebie, asertywności, motywacji do działania

- Zagubienie na drodze rozwoju osobistego

- Trudności w radzeniu sobie ze stresem

- Doświadczenie kryzysów życiowych

- Problemy małżenskie, rodzinne

- Doświadczenie cierpienia bliskich osób

- Doświadczenie straty bliskich osób (dzieci)